Tất cả danh mục
EN
Chì nitrate

Chì nitrate

Chì nitrate
Đặc điểm kỹ thuật

Xuất hiện: Bột pha lê trắng

Tên sản phẩm: Chì nitrate
Công thức phân tử: Pb(NO3)2
Trọng lượng phân tử: 331.20
Độ tinh khiết: 99% phút
Dáng vẻ bên ngoài: Bột tinh thể trắng
Lớp Lớp: 5.1
Liên hợp quốc số: 1469
Đóng gói: Trống thép

Ứng dụng:

Used as a milky yellow raw material for glass and enamel and paper industry. Used to make other lead salts in inorganic industry. Used to make astringents in pharmaceutical industry. Used in tanning, printing and dyeing industry as mordant for photo sensitizers. Also used to make matches, fireworks, explosives.

Liên hệ với chúng tôi