அனைத்து பகுப்புகள்
ENEN
நைட்ரேட் முன்னணி

நைட்ரேட் முன்னணி

விவரக்குறிப்பு

தோற்றம்: வெள்ளை படிக தூள்

பொருளின் பெயர்:நைட்ரேட் முன்னணி
மூலக்கூறு வாய்பாடு:Pb(NO3)2
மூலக்கூறு எடை:331.20
தூய்மை:20% நிமிடம்
தோற்றம்:வெள்ளை படிக தூள்
வகுப்பு தரம்:5.1
ஐ.நா இல்லை .:1469
பேக்கிங்:Steel drum

விண்ணப்பம்:

Used as a milky yellow raw material for glass and enamel and paper industry. Used to make other lead salts in inorganic industry. Used to make astringents in pharmaceutical industry. Used in tanning, printing and dyeing industry as mordant for photo sensitizers. Also used to make matches, fireworks, explosives.

எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

சூடான வகைகள்