அனைத்து பகுப்புகள்
ENEN
போராக்ஸ்

போராக்ஸ்

விவரக்குறிப்பு

தோற்றம்: வெள்ளை படிக தூள் அல்லது துகள்கள்

பொருளின் பெயர்:போராக்ஸ் அன்ஹைட்ரஸ், போராக்ஸ் பென்டாஹைட்ரேட், போராக்ஸ் டெகாஹைட்ரேட்
மூலக்கூறு வாய்பாடு:Na2B4O7, Na2B4O7 . 5(H2O), Na2B4O7 . 10(H2O)
தூய்மை:99.9% 99.5%
தோற்றம்:வெள்ளை படிக தூள் அல்லது துகள்கள்
பேக்கிங்:25 கிலோ/பை

விண்ணப்பம்:

போராக்ஸ் என்பது போரான் சேர்மத்தின் அடிப்படை மூலப்பொருளாகும், ஏறக்குறைய அனைத்து போரான் கலவையும் போராக்ஸால் செய்யப்படலாம். இது உலோகம், எஃகு, இயந்திரங்கள், இராணுவத் தொழில், வெட்டும் கருவிகள், காகிதம் தயாரித்தல், மின்னணு வால்வு, இரசாயனம், ஜவுளி போன்றவற்றில் முக்கியமான மற்றும் பரந்த பயன்பாட்டை உள்ளடக்கியது.

எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்