Všetky kategórie
EN
Keramika používa fosforečnan vápenatý

Keramika používa fosforečnan vápenatý

Keramika používa fosforečnan vápenatý
špecifikácia

Fosforečnan vápenatý má dobrú biologickú kompatibilitu, biologickú aktivitu a biologickú odbúrateľnosť. Je to ideálny materiál na opravu a náhradu ľudských tvrdých tkanív a venuje sa mu veľká pozornosť v oblasti biomedicínskeho inžinierstva a keramického priemyslu.

Technický index:

Vzhľadbiely prášok
P2O542-45%
CaO50-55%
SiO20.2%
Al20.3%
Fe2O30.2%
Strata pri zapálení0.25%
Belosť93%
Veľkosti

140-200 mes

použitie:

Použitie: Na použitie v keramických výrobkoch, ako je riad z keramického kostného porcelánu a keramická keramika a keramický riad atď... Nie na použitie v medicíne alebo na iné použitie

Príprava keramického prášku fosforečnanu vápenatého zahŕňa hlavne mokrú metódu a metódu tuhej reakcie. Mokré metódy zahŕňajú: hydrotermálnu reakčnú metódu, metódu zrážania vo vodnom roztoku, metódu sol-gél, okrem toho metódu tepelného rozkladu organického prekurzora, metódu syntézy mikroemulzného média atď. Cieľom výskumu rôznych procesov prípravy je pripraviť prášok fosforečnanu vápenatého s jednotným zložením. a veľkosťou jemných častíc.

Metóda reakcie v tuhom stave (reakcia bez kyslíka) často poskytuje produkty so stechiometriou a úplnou kryštalizáciou, ale vyžadujú relatívne vysokú teplotu a čas tepelného spracovania a spekacia schopnosť tohto prášku je zlá.

Keramické materiály fosforečnanu vápenatého získané hydrotermálnou metódou majú vo všeobecnosti vysokú kryštalinitu a Ca/P blízko stechiometrickej hodnote.

Výhody metódy zrážania v roztoku sú jednoduchý a spoľahlivý proces, vysoká čistota kompozitu, vhodnejšia na experimentálnu výrobu ako iné metódy a prášok z nanovláknitých častíc možno pripraviť za podmienky, že teplota nepresiahne 100 ℃. Hydroxyapatitový povlak sa môže pripraviť aj metódou zrážania v roztoku.

Metóda sol gélu sa môže použiť na prípravu amorfného keramického prášku fosforečnanu vápenatého v nano veľkostiach s pomerom Ca/P blízkym stechiometrickej hodnote. Výhody metódy sol gélu sú vysoká čistota, superjemná, vysoká rovnomernosť, kontrolovateľný tvar a veľkosť častíc, reakcia pri izbovej teplote a jednoduché vybavenie; Nevýhody spočívajú v tom, že chemický proces je zložitý, je potrebné prijať opatrenia, aby sa zabránilo aglomerácii a znečisteniu životného prostredia spôsobenému kvapalnými rozpúšťadlami.

Metóda zrážania v roztoku a metóda sól gélu sú preferovanými metódami prípravy keramického prášku fosforečnanu vápenatého

Hlavný exportný trh: India

Kontaktujte nás