සියලු ප්රවර්ග
ENEN
ඊයම් ඇසිටේට්

ඊයම් ඇසිටේට්

පිරිවිතර

පෙනුම: අවර්ණ ස්ඵටික හෝ සුදු කැට හෝ කුඩු

නිෂ්පාදන නාමය:ඊයම් ඇසිටේට්
අණුක සමීකරණ:Pb(CH3COO)2·3H2O,
අණුක බර:379.34   
පාලකයා:98%
පෙනුම:අවර්ණ ස්ඵටික හෝ සුදු කැට හෝ කුඩු
පන්ති ශ්‍රේණිය:6.1
එක්සත් ජාතීන්ගේ අංකය:1616
ඇසුරුම්:25kgs / බෑගය

අයදුම්පත:

වෛද්‍ය කහට නාශකයක් ලෙස භාවිතා කරයි; වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍යවල අමුද්‍රව්‍ය සහ අනෙකුත් ඊයම් ලවණ සෑදීම සඳහා භාවිතා කරයි

අප අමතන්න

උණුසුම් කාණ්ඩ