എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
ENEN
ഫ്രിറ്റിൽ നേരിട്ട്

ഫ്രിറ്റിൽ നേരിട്ട്

വിവരണം

രൂപഭാവം: ഗ്രാനുലാർ രൂപത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള പ്രീ-ഗ്രൈൻഡിംഗ് പൊടി രൂപത്തിലും ലഭ്യമാണ്.

ചരക്കിന്റെ പേര്

കോഡ്

എക്സ്.കോഫിഫിഷ്യന്റ് 20-150 c(X10-7)

ഫയറിംഗ് താപനില(സി)

അപ്ലിക്കേഷൻ സ്കോപ്പ്

കറുത്ത ഫ്രിറ്റിൽ നേരിട്ട്

SGC-103

319.20

780-840

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രിറ്റിൽ നേരിട്ട്

SGC-4200

320.80

780-840

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

നേരിയ ഫ്രിറ്റ് കോട്ടിംഗിൽ നേരിട്ട്

SGC-415

310.20

820-840

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്

കോട്ടിംഗ് മാറ്റ് ഫ്രിറ്റിൽ നേരിട്ട്

ECF-5010

362.8

820-840

ഉരുക്ക് ഷീറ്റ്


അപ്ലിക്കേഷൻ:

ഇടത്തരം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഗാർഹിക പാത്രങ്ങൾ, BBQ ഓവൻ, ഗ്രിൽ, ഇനാമൽ ബാത്ത് ടബ്, ഇനാമൽ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ/പാത്രങ്ങൾ, വാട്ടർ ഹീറ്റർ ടാങ്ക്, നിർമ്മാണത്തിനും സബ്‌വേയ്ക്കുമുള്ള ഇനാമൽ പാനലുകൾ, എയർ പ്രീ-ഹീറ്റർ, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, ഇനാമൽ റിയാക്ടർ, എന്നിവയിൽ ഇനാമൽ ഫ്രിറ്റുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാം. സംഭരണ ​​ടാങ്ക് മുതലായവ...

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ