Όλες οι κατηγορίες
ENEN
Φριτ από χυτοσίδηρο

Φριτ από χυτοσίδηρο

Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Σε κοκκώδη μορφή και έτοιμη προς χρήση μορφή σκόνης προ-άλεσης είναι διαθέσιμα.

Όνομα εμπορεύματος

Κώδικας

Συντελεστής 20-150 c(X10-7)

Θερμοκρασία πυροδότησης (c)

πεδίο εφαρμογής

Φριτ από χυτοσίδηρο

ZT-6601

284.50

750-770

χυτοσίδηρο

Φριτ από χυτοσίδηρο ανθεκτικό στα οξέα

SCI-902

278.53

760-800

χυτοσίδηρο

Απευθείας σε μαύρο φριτ από χυτοσίδηρο

ZT-6620

331.81

760-800

χυτοσίδηρο


Εφαρμογή:

Τα σμάλτα τηγανητά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως σε οικιακά σκεύη μεσαίας και υψηλής ποιότητας, φούρνο μπάρμπεκιου, γκριλ και εμαγιέ μπανιέρα, εμαγιέ οικιακές συσκευές/σκεύη και δεξαμενή θερμοσίφωνα, εμαγιέ πάνελ για κατασκευές και μετρό, προθερμαντήρα αέρα, εναλλάκτη θερμότητας, αντιδραστήρα σμάλτου, δεξαμενή αποθήκευσης κλπ…

Επικοινωνία